ANDERS BRIX THOMSEN

Souschef, Center for Global Rådgivning i Energistyrelsen, 38 år

Når Kina i år forventes at spare i omegnen af 21,9 millioner tons CO2, skyldes en stor del af fortjenesten Energistyrelsen i Danmark. De seneste to år har de været med til at optimere det kinesiske el-system, så en større del af energiforbruget kommer fra vindmøller i stedet for kulkraftværker. Anders Brix Thomsen har været en del af projektet, hvor man har taget afsæt i danske erfaringer. ”Folk ude i verden kan godt se, at med især vindmøller kan Danmark noget. Hvis eksempelvis kineserne vil have mere af det, kigger de efter gode eksempler, og der hører vi til nogle af de virkelig dygtige til at få passet energien ind i systemet. Det skaber en efterspørgsel på vores erfaringer på både et teknisk og politisk niveau,” fortæller Anders Brix Thomsen.

I Danmark har man en meget høj integration af vind i systemet, blandt andet fordi man har skabt kraftværker, man rent teknisk er i stand til at skrue ned for og en incitamentsstruktur, der gør det attraktivt for kraftværker netop at skrue ned, når der er ekstra gang i vindmøllerne. I Kina var udfordringen, at kulkraftværkerne kørte ufortrødent videre trods vind og vejr. Derfor var projektet tosidet og bestod i grove træk af workshops, der forklarede de tekniske opbygninger af danske kraftværker, og af at få de kinesiske samarbejdspartnere til Danmark. Et energiministerium i Kina er enormt magtfuldt, forklarer Anders Brix Thomsen, men de havde brug for, at top-level folk i kraftværkssektoren fik mulighed for selv at se det, for deres statsejede virksomheder, der ejer kraftværkerne, er også nogle tunge spillere. ”Det var virkelig vigtigt, for ingen tvivl om, at hvis man snakker med en kraftværkchef et sted i Kina, vil han sige: ’Jeg kan ikke skrue ned, for så risikerer jeg at gøre min performance dårligere, og mit job går ud på at køre kraftværket optimalt.’ Det var en enorm aha-oplevelse for dem at møde danskere, der kørte kraftværker og havde været gennem den forandring, så det bidrog til det samlede systems værdi.”

I dag bor Anders Brix Thomsen på Vesterbro i København, halvdelen af tiden med sin datter, men voksede op i Hillerød. Det var uden større eftertanke, at han endte som miljøplanlæggerstuderende på Roskilde Universitet, hvor han sideløbende fik studiejob i Københavns Energi. Som færdiguddannet blev han ansat i Københavns Kommune for at arbejde med CO2 -neutralitet, der førte ham videre til fjernvarme- og planlægningsspecialist i Energistyrelsen, hvor han første gang fik med Kina at gøre. Senere endte han som leder for Kina-teamet i fire år, og i foråret blev han så trukket ind i stillingen som souschef. Det har altid været afgørende for ham, at det, han beskæftiger sig med, er udfordrende. ”Jeg har måttet erkende, at jeg trives bedst i sammenhænge, hvor det er svært. Jeg kan godt lide opgaver, hvor jeg starter på næsten bar bund. Hele den proces med at være enormt frustreret over ikke at forstå sammenhængen til at få gravet sig frem til den, så man pludselig sidder i et lokale og tænker: ’Gud, nu er det mig, der ved, hvad der virkelig giver mening’.”

Energistyrelsens primære opgave består i at levere faglig ballast i form af oplæg og analyser til politiske beslutninger. For Anders Brix Thomsen har der altid ligget en grundlæggende drivkraft i at forsøge at gøre verden til et bedre sted, og inden for klima- og miljødagsordenen har han fundet et fagligt område med rigtig mange cases, der ifølge ham er en god idé for samfundet, forbrugerne, erhvervslivet såvel som miljøet. ”Og så er det jo en dagsorden, der virkelig rykker. Selv som ekspert havde jeg aldrig troet, at det ville komme til at fylde så meget for den enkelte borger. Der blev på et tidspunkt lavet en masse studier, der samstemmigt viste, at det ikke var noget, der rykkede, og nok heller ikke fremover ville gøre det. Men inden for en relativt kort periode er det kommet til at fylde rigtig meget i folks bevidsthed,” siger han.

Jakkesæt, BOSS, 15.999 kr
Skjorte, Paul Smith, 1.570 kr
Bælte, Mulberry, 1.850 kr
Sko, Arc hos Zalando, 800 kr

Det er et andet projekt i Energistyrelsen, der var hele forudsætningen for, at han blev involveret i vindmølleprojektet. Sammen med den kinesiske modpart til Energistyrelsen stod de bag ’China Renewable Energy Outlook’, hvor de siden 2016 som en del af beslutningsgrundlaget for magthaverne har gjort status for det kinesiske energisystem, og hvad der skal til, før man når i mål med klimamålsætningerne. Da han selv begyndte at arbejde med Kina, var han overrasket over, at der var så stor en grad af ærlighed i forhold til de tekniske og organisatoriske udfordringer. ”De fleste har den opfattelse, at regeringsapparatet tager beslutninger om, hvad der bliver til noget over hele Kina, og det havde jeg også. Men det er ikke helt sådan, det foregår. Ligesom i et vestligt demokrati er der enormt mange konfliktende interessenter, der skal håndteres og inddrages i beslutningerne. Når det så er sagt, så er det klart, at en af udfordringerne ved at arbejde med et land som Kina er, at det er svært at få indblik i, hvordan rigtig mange af beslutningsprocesserne fungerer.” Modsat herhjemme, hvor man i relativt bredt omfang ved, hvordan de politiske processer fungerer, er det svært at gennemskue, hvordan det reelt foregår, så snart beslutningsgrundlaget er båret videre ind i ministerierne. Derfor er Anders Brix Thomsen og Energistyrelsen også 100 procent afhængige af, at deres kinesiske samarbejdspartnere kan få bragt de rigtige aktører sammen og præsentere et beslutningsgrundlag, så der bliver truffet gode beslutninger. ”Det er et interessant spændingsfelt at arbejde i. Som repræsentant for den danske stat har jeg en naturlig indgang til deres statsapparat derude, men jeg kender jo ikke de indbyrdes styrkeforhold for alle de aktører, der ellers ligger ude i landskabet, og kommer heller ikke til det.”

Siden parterne indledte samarbejdet, er der truffet en række beslutninger i landet, som har ført til, at mere strøm fra vindmøller kommer ind i systemet end tidligere. Således anslår man, at hvad der svarer til 7,2 millioner danske husstande i Kina nu får el fra vindmøller i stedet for kulkraftværker. Ifølge Anders Brix Thomsen vækker det opmærksomhed i hele verden, at man i Danmark har nogle løsninger til at komme rigtig langt i forhold til Parisaftalen. ”For mig er det her et enormt meningsfuldt arbejde, fordi det for det første handler om at skabe en bedre verden og for det andet handler om at gøre det med baggrund i ambitiøse danske erfaringer, som vi prøver at omforme til noget anvendeligt. Det handler ikke om at sige, at alle skal gøre som Danmark, men om i dialog med andre at finde ud af at træffe de nødvendige beslutninger.”

Det næste store og rigtig spændende bliver ifølge Anders Brix Thomsen at finde ud af, hvordan den danske 70 procents CO2-reduktionsmålsætning kan bæres ud i verden. Han oplever, at man i såvel Kina som mange andre lande vil den grønne omstilling, men den interessante diskussion bliver altid tempoet. ”Jeg er bekymret optimist. Den grønne dagsorden rykker sig helt vildt, men samtidig er det godt nok mange beslutningstagere og mange mennesker, der skal være med på, at det skal gå stærkere. Der er masser af tegn på velvilje, men der er jo også mange andre dagsordener, som jeg ikke nødvendigvis kender til, og jeg føler mig ikke sikker på, at tempoet er højt nok.”

Fra Dossier nr. 18, april-maj 2020.