Morten Pape

Forfatter Morten Pape opdagede sent, hvor stor en hæmsko det var for ham, at han troede på fortællingen om at være mælkebøttebarn, der havde klaret tilværelsen på trods. For ingen forstod, hvor stor en pris han betalte for at have oplevet så mange svigt fra voksne mennesker i sin barndom. Forfatter, skolelærer og hans ven Geeti Amiri, der også er vokset op på Amager, taler her med ham om det latente mindreværd, om at have en vrede indeni, som går ud over ens omgangskreds, og om at kæmpe imod at gøre det, som andre forventer.